Perintönä puhdas meri

Maassa ja merellä

Tiimimme sitoutuu kestävän kehityksen periaatteisiin koko projektin ajan, niin maalla kuin merellä Suomessa ja muualla. Etenkin Suomen saaristo on hyvin ainutlaatuinen ja haavoittuva ympäristö ja haluamme olla säilyttämässä sen monimuotoisuutta ja näyttää saaristossa liikkuessamme esimerkkiä myös muille veneilijöille.

Kannustamme veneilijöitä kiinnittämään huomiota jätehuoltoon ja kierrätykseen. Kierrätämme jätteet, säästämme niukkoja vesivaroja, käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita (esimerkiksi pesuaineet ja aurinkovoiteet), emme heitä missään olosuhteissa roskia mereen, ja rannoilla liikkuessamme toimimme luontoa vahingoittamatta.

Projektimme yhtenä tavoitteena on haastaa kaikki Suomenlahden huviveneilijät ”Haavi auki” – roskienkeruukampanjaan. Puhdistetaan yhdessä meremme ja rantamme. Lisää infoa tulossa!

Nuorisopurjehdusviikko teemana merien suojelu

Kesän nuorisoviikolla purjehdimme koululaisryhmän kanssa (8-9 luokkalaisia).

Tutkimme rannikkovesien tilaa: sinilevän määrää ja esiintymistä, rakkolevän määrää, veden ämpötilaa, jokiveden vaikutusta, ja havainnoimme meren tilaa yleisesti. Tulokset analysoidaan yhteistyössä SYKE:n kanssa. Tämä viikko on osa laajempaa merten suojeluun liittyvää hanketta, jossa koululaiset oppivat meristä osana ympäristöämme.

Yhteistyö John Nurmisen säätiön kanssa

Ocean Ladies edistää Itämeren hyvinvointia yhteistyössä John Nurmisen säätiön kanssa. Tulet tapaamaan meidät mm. John Nurmisen järjestämässä Itämeripäivässä 27.8.2020 (www.itämeripäivä.fi) Myös muita tempauksia kesälle 2020 on suunnitteilla.
Käy testaamassa Itämeri-laskurilla, millainen on sinun Itämeri-jalanjälkesi. Nappaa samalla taskuun vinkit, joilla voit vähentää tuottamasi sinilevän määrää: Itämeren suojeluvinkkejä Pienetkin teot vaikuttavat ja niitä voi tehdä meistä jokainen.

Merien tilan kartoittaminen, yhteistyö Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa

Liikkuessamme eri merialueilla mittaamme veden laatua, pintaveden lämpötilaa ja merivirtoja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) mittalaitteilla ja ohjeistuksella osana heidän tutkimustaan.
Koska purjehdimme hyvin erityyppisillä merialueilla saamme aineistoa sekä lähimeristämme että kauempaa. Tämän kaltaisilla mittauksilla on suuri arvo SYKE:lle aineiston tuottamisessa ja merensuojelutoiminnassa.

ocean lady muovin kimpussa